mySafety - Rejestracja

BEZPIECZNE KLUCZE 12 MC

Informacje o Kliencie
Nazwisko*: Imię*:
Kontakty
Numer telefonu komórkowego*:

e-mail:
Numery ID
Numer breloka*:

Zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez mySafety sp. z o.o. w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez mySafety, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
?>