mySafety - Rejestracja

Pakiet Premium Plus

Informacje o Kliencie
Nazwisko*: Imię*:
PESEL*: ?
Adres do wysyłki
Ulica*: nr* / mieszkanie*: /
Miejscowość*: Kod pocztowy*:
Telefony
Numer telefonu komórkowego*: Telefon I: Telefon II:

e-mail*:

Wpisz kod SMS:

Zapoznałem/łam się z Regulaminem Promocji i Regulaminem Pakiet Premium Plus i akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych przeze mnie na formularzu rejestracyjnym Pakiet Premium Plus, w celu marketingowym i promocji usług oferowanych obecnie i w przeszłości, również po rozwiązaniu umowy przez mySafety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 24A; 01-163 Warszawa. Zostałem/-łam poinformowany/-a, że przysługuje mi prawo do wglądu i aktualizacji moich danych osobowych. Administratorem danych jest mySafety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 24A; 01-163 Warszawa.

Wyrażam zgodę na komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i SMS, jak też za pośrednictwem telefonu. Oświadczam, że zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na przekazanie informacji o wygaśnięciu usług Pakietu Premium Plus i przekazanie mi informacji o warunkach jej przedłużenia przez mySafety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 24A; 01-163 Warszawa za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i SMS, jak też za pośrednictwem telefonu.
?>