mySafety - Rejestracja

OCHRONA NA BANK

Informacje o Kliencie
Nazwisko*: Imię*:
PESEL*: ?
Adres zameldowania
Ulica: nr / mieszkanie: /
Miejscowość: Kod pocztowy:
Adres do wysyłki
Ulica*: nr* / mieszkanie*: /
Miejscowość*: Kod pocztowy*:
Telefony
Numer telefonu komórkowego*: Telefon I: Telefon II:

e-mail*:

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu korzystania z usług Personal Assistance mySafety.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez mySafety Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 24A w celu należytego świadczenia usług Pakietu „Ochrona na bank” zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących mySafety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 24A (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty współpracujące z mySafety Sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 24A w celu promowania ich produktów lub usług.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących podmiotów współpracujących z mySafety Sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 24A.
?>