mySafety - Rejestracja

mySafetyBiznes

Informacje o Kliencie
Nazwisko*: Imię*: PESEL: ?
Adres zameldowania
Ulica: nr / mieszkanie: /
Miejscowość: Kod pocztowy:
Telefony
Numer telefonu komórkowego*: Telefon I: Telefon II:

e-mail*:
Numery ID
Numer naklejki*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez mySafety sp z o.o. i podmioty z nią współpracujące w celu promowania ich produktów lub usług.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących mySafety sp z o.o. i podmiotów z nią współpracujących.
?>