mySafety - Rejestracja

BEZPIECZNY LAPTOP 3 MSC, 1 OS.

Informacje o Kliencie
Nazwisko*: Imię*:
PESEL*: ?
Adres zameldowania
Ulica: nr / mieszkanie: /
Miejscowość: Kod pocztowy:
Telefony
Numer telefonu komórkowego*: Telefon I: Telefon II:

e-mail*: ?
Potwierdzenie adresu*:
Informacje dotyczące Laptopa objętego ochroną
Numer licencji*: Marka*:
Model: Numer seryjny:
Numery ID
Numer naklejki*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez mySafety sp z o.o. i podmioty z nią współpracujące w celu promowania ich produktów lub usług.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących mySafety sp z o.o. i podmiotów z nią współpracujących.
Klienci Bezpieczny Laptop zakupili również:
img_dok img_dok img_mobile img_mobile img_travel img_travel
?>